...

Bedrijf

Aanvragen Omgevingsvergunning

Aanvragen Omgevingsvergunning

Als u een bouwproject wilt realiseren heeft u een omgevingsvergunning nodig. Om een omgevingsvergunning te krijgen moet het bouwproject altijd voldoen aan de gestelde kaders van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) maar ook aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Leal Bouwconsultancy kan u hierbij professioneel ondersteunen.

“Efficiënte Vergunningprocessen: Kies voor Leal Bouwconsultancy als uw Betrouwbare Wabo Adviseur”

Wij horen nog wel eens dat vergunning processen kostenverhogend en onnodig lang duren. Wij herkennen die geluiden. Met de vinger naar de gemeente wijzen is voor vele logisch. Echter is de aanvrager verantwoordelijk voor het indienen van een kwalitatief ontvankelijke (volledige) aanvraag. Klinkt zo logisch, maar de praktijk is weerbarstiger. Ruim de helft van de vergunningaanvragen zijn in eerste instantie niet volledig en/of foutief. Met als gevolg vertraging in het vergunningenproces. Leal Bouwconsultancy spreekt als uw Wabo adviseur de taal van de gemeente en weet wat er van de aanvrager wordt verwacht. Dit heeft een snelle verlening van de omgevingsvergunning en weinig vragen tijdens de behandeling tot gevolg. Het volledige aanvraagproces om omgevingsvergunning kan bij Leal Bouwconsultancy worden ondergebracht. Wij kunnen architectenbureaus, projectontwikkelaars, aannemers, woningbouwcorporaties en alle andere diverse bedrijven professioneel ondersteunen in het vergunningenproces.

Voordelen van Efficiënte Omgevingsvergunningen met Leal Bouwconsultancy:

Benieuwd waar wij u bij kunnen ondersteunen?

Bekijk onze diensten of neem vrijblijvend contact met ons op.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.