...

Particulier

Conflict met de gemeente

Conflict met de gemeente

Op iedere verjaardag worden de onderwerpen wel aangesneden: vastgelopen overleg, niet meewerken aan bouwplannen, advies van welstandscommissies, late beantwoording of onduidelijke brieven. Het is dan goed om met een frisse blik te bekijken hoe de zaak er werkelijk voor staat. Het inschakelen van Leal Bouwconsultancy als adviseur kan ook bij de gemeente de ogen soms weer openen en tot een bevredigend resultaat leiden.

“Dwangsom als krachtig instrument: Haal voordeel uit de nieuwe mogelijkheid om de gemeente onder druk te zetten”

Daarnaast is er een interessante ontwikkeling voor u als particulier: de mogelijkheid om de gemeente een dwangsom op te leggen. Voorheen bracht het woord “dwangsom” altijd negatieve gedachten met zich mee, maar nu kunt u deze krachtige maatregel in uw voordeel gebruiken. Als de gemeente niet tijdig op uw aanvraag heeft beslist, kunt u een dwangsom opleggen met bedragen tot maximaal €1260! Dit biedt eindelijk een adequaat middel om de gemeente onder druk te zetten wanneer het proces onnodig lang duurt.

Met Leal Bouwconsultancy aan uw zijde kunt u gebruikmaken van deze nieuwe mogelijkheid en zorgen dat uw belangen serieus worden genomen. Wij kunnen u begeleiden bij het indienen van een dwangsom en ervoor zorgen dat uw aanvraag tijdig en adequaat wordt behandeld. Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u kunnen helpen uw bouwplannen vlot en efficiënt te realiseren.

Voordelen van Leal Bouwconsultancy: Bevredigende resultaten, Krachtige dwangsom en Tijdige behandeling:

Benieuwd waar wij u bij kunnen ondersteunen?

Bekijk onze diensten of neem vrijblijvend contact met ons op.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.