...

Particulier

Aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Voor veel bouwplannen was het eerder nodig een bouwvergunning aan te vragen. Dat is verleden tijd sinds de introductie van het digitale aanvraagproces via het landelijke loket www.omgevingsloket.nl vanaf 1 oktober 2010. Met een “omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen” kunnen nu ook alle andere aspecten die verband houden met de fysieke leefomgeving worden meegenomen. Hierbij kunt u denken aan combinaties tussen bouwen, milieu, slopen, reclame, kappen, in- en uitrit, evenals ontheffingen van het bestemmingsplan.

“Efficiënte begeleiding en snelle verlening: Het optimale aanvraagproces met Leal Bouwconsultancy”

Het aanvraagproces wordt vaak als een tijdrovende en energie-intensieve taak ervaren, terwijl men het liefst direct met de bouwplannen aan de slag wil. De snelheid van de behandeling van de aanvraag hangt sterk af van de kwaliteit ervan. Leal Bouwconsultancy heeft expertise in het begrijpen van de taal van de gemeente en weet wat er van de aanvrager wordt verwacht. Dit resulteert in een snelle verlening van de omgevingsvergunning en minimaliseert vragen tijdens de behandeling. 

Bij Leal Bouwconsultancy kunt u het volledige proces onderbrengen, inclusief tekenwerk (alleen bij uitbreidingen/verbouwingen) en het leveren van de benodigde (constructie)berekeningen, als uw Wabo-adviseur. Hierdoor wordt het gehele traject efficiënt en deskundig begeleid.

Efficiënte en Deskundige Omgevingsvergunningaanvraag bij Leal Bouwconsultancy

Benieuwd waar wij u bij kunnen ondersteunen?

Bekijk onze diensten of neem vrijblijvend contact met ons op.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.