...

Particulier

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen

De belangrijkste vraag is “heeft u een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) nodig?” voor het vergroten van uw woning of als er sprake is van gewoon onderhoud zoals schilderonderwerk en gevelonderhoud. Of indien u een dakkapel aan de achterkant van de woning wilt aanbrengen. Met deze vraag kunnen wij u helpen. Aan de hand van het landelijk vastgestelde Bor (Besluit omgevingsrecht) wordt gekeken of u een omgevingsvergunning moet aanvragen bij de gemeente of dat het voorgenomen bouwwerk vergunningsvrij is. Wij kunnen u ook adviseren, door misschien kleine wijzigingen of een andere situering van het bouwwerk, hoe u ervoor zorgt dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft. Hiermee kunt u de kosten die zijn gemoeid met de bouwaanvraag besparen.

“Helder advies en expertise voor vergunningvrij bouwen”

Een belangrijke regel is dat vergunningvrij bouwen niet regelvrij is. Met andere woorden, ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek (blijven) voldoen.

Leal Bouwconsultancy heeft veel kennis en ervaring op het gebied van vergunningvrij bouwen. Wij zijn uitstekend in staat uw vraag over vergunningvrij bouwen te beantwoorden. En geven u graag advies over andere regels die wél van toepassing zijn op het vergunningvrij bouwen. Neem snel contact op via het contactformulier.

Voordelen van Leal Bouwconsultancy: Expertadvies, Kostenbesparing en Regelconformiteit bij Vergunningvrij Bouwen

Benieuwd waar wij u bij kunnen ondersteunen?

Bekijk onze diensten of neem vrijblijvend contact met ons op.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.