...

Overheid

Inhuur “Wabo casemanager / bouwplantoetser”

Inhuur “Wabo casemanager / bouwplantoetser”

Met de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010 spreken we niet meer over een bouwplantoetser, maar over een Wabo casemanager, Wabo manager of Wabo coördinator/regisseur. Leal Bouwconsultancy kan worden ingezet als uw gemeente extra capaciteit nodig heeft bij de behandeling van aanvragen om omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld voor een bepaalde periode tot er een vaste werknemer voor een positie is gevonden of omdat er behoefte is aan tijdelijke specifieke kennis. Ook wanneer er een grote verandering in een organisatie gaat plaatsvinden, plotselinge uitval van een medewerker, of tijdens een zwangerschaps- en ouderschapsverlof van een medewerker, kan het inzetten van een Leal Bouwconsultancy een goede oplossing zijn.

“Efficiënte en Deskundige Omgevingsvergunningbehandeling door Onze Ervaren Casemanagers”

Wij beschikken over ruime werkervaring over behandelen van aanvragen om omgevingsvergunningen. Bouwplannen die in strijd zijn met het bestemmingsplan of grote en/of politiekgevoelige bouwplannen kunnen worden getoetst. Als Wabo casemanager kunnen wij de regie voeren over de omgevingsvergunningen en toetsen wij de aanvragen aan de relevante wet- en regelgeving. Dit betekent dan ook dat wij als eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt zijn voor aanvragers en andere betrokken partijen, waaronder adviserende organisaties zoals Welstand, Archeologie, Brandweer en de Omgevingsdiensten. Wij verzorgen het gehele proces en de interactie tussen de verschillende partijen die bij de aanvraag betrokken zijn.
Indien u ons inhuurt kunnen wij de volgende werkzaamheden verrichten:

Benieuwd waar wij u bij kunnen ondersteunen?

Bekijk onze diensten of neem vrijblijvend contact met ons op.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.