...

Particulier

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Veel gemeenten zijn bezig met de voorbereidingen van een herziening of actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. Woont u in het buitengebied, of hebt u daar een (agrarisch) bedrijf, dan is het van groot belang te weten hoe de planologische situatie er de komende jaren uit gaat zien. Is de gemeente aan uw wensen tegemoet gekomen? Als dat niet zo is, wat kunt u dan nog doen? Vaak worden inspraakrondes georganiseerd. Vervolgens wordt een ontwerp van het nieuwe bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dat is hét moment om te reageren. Wordt het bestemmingsplan vervolgens vastgesteld, dan kunt u daar de komende 10 jaar moeilijk iets aan veranderen. Leal Bouwconsultancy heeft veel ervaring in het lezen van bestemmingsplannen en het uitleggen van de voorschriften en kan u helpen bij vragen hierover.

"Verder kunnen wij een bestemmingsplantoets voor u doen voor de een van de volgende voorbeeld situaties;"
www.ruimtelijkeplannen.nl

www.ruimtelijkeplannen.nl

www.ruimtelijkeplannen.nl

Ga naar de website.
www.ruimtelijkeplannen.nl

Er zijn natuurlijk ondenkbaar veel situaties waarbij de bestemmingsplanregels een cruciale rol spelen in uw vragen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.

Benieuwd waar wij u bij kunnen ondersteunen?

Bekijk onze diensten of neem vrijblijvend contact met ons op.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.