...

Bedrijf

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen

Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor bouw of verbouw. Bijvoorbeeld bij het vergroten van uw woning of bedrijfspand. Of als er sprake is van gewoon onderhoud zoals schilderonderwerk en gevelonderhoud. Of indien u een dakkapel aan de achterkant van de woning wilt aanbrengen. Sinds de komst van de Wabo mag er méér vergunningvrij gebouwd worden. Zo is het nu mogelijk vergunningvrij bouwen bij bedrijven en andere niet-woningen. Ook zijn de mogelijkheden om zonder omgevingsvergunning te bouwen verruimd voor gevallen waarin het geldende bestemmingsplan dit toelaat.

“Deskundig advies en begeleiding bij vergunningvrij bouwen: Leal Bouwconsultancy staat voor u klaar”

De praktijk laat echter zien dat het toepassen van de regels van vergunningvrij bouwen niet voor iedereen is weggelegd. Vooral wanneer het vergunningvrij bouwen afhankelijk is van de geldende bestemmingsplanregels.
Maar vaak zijn er ook onduidelijkheden en vragen zoals: Wat valt onder het achtererfgebied? Hoeveel m2 is het bebouwingsgebied? Wat valt onder het openbaar toegankelijkheid gebied? Dit zijn een van de cruciale vragen bij het vergunningvrij bouwen.

Een belangrijke regel is dat vergunningvrij bouwen niet regelvrij is. Met andere woorden, ook al mag u vergunningvrij bouwen, elk bouwwerk moet aan de regels uit het Bouwbesluit 2012 en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek (blijven) voldoen.

Leal Bouwconsultancy heeft veel kennis en ervaring op het gebied van vergunningvrij bouwen. Wij zijn uitstekend in staat uw vraag over vergunningvrij bouwen te beantwoorden. En geven u graag advies over andere regels die wél van toepassing zijn op het vergunningvrij bouwen. Neem snel contact op via het contactformulier.

Voordelen van Leal Bouwconsultancy bij Vergunningvrij Bouwen

Benieuwd waar wij u bij kunnen ondersteunen?

Bekijk onze diensten of neem vrijblijvend contact met ons op.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.